Sök

Skanska investerar NOK 210M, cirka 210 miljoner kronor, i fastighet för bostadsutveckling i Bærum, Norge

2021-10-06 08:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har köpt en utvecklingsfastighet i Bærum, Norge. Investeringen som är avsedd för bostadsändamål uppgår netto till NOK 210M, cirka 210 miljoner kronor. Säljare är Profier.

Fastigheten Kirkeveien 59 är planlagd för lägenhetskvarter och småhus. Skanska planerar att bygga 50 lägenheter och 28 radhus. Projektet kommer att bli BREEAM-certifierat och byggnadsarbetet förväntas starta under 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494