Sök

Skanska förbereder och underhåller projektplatsen för det nya regeringskvarteret i Oslo, Norge, för cirka 560 miljoner kronor

2021-10-07 08:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Statsbygg, den norska statens institution med ansvar för offentligt byggande och fastighetsförvaltning, avseende förberedande arbeten samt drift och underhåll av projektplatsen för det nya regeringskvarteret i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 563M, cirka 560 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.

Projektet omfattar förberedande arbeten på projektplatsen, drift och underhåll under byggnationen samt bortskaffande av alla installationer som är gemensamma för de entreprenörer som är involverade i första fasen av återuppbyggnaden av regeringskvarteret efter terrorattacken den 22 juli 2011. Följande omfattas av projektet: installation av tillfällig teknisk infrastruktur, gemensamma områden, baracker samt nedmontering.

Projektet kommer att genomföras under perioden oktober 2021 till oktober 2026.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494