Sök

Skanska investerar EUR 36M, cirka 370 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Uleåborg, Finland

2021-10-08 12:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska investerar EUR 36M, cirka 370 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Uleåborg, Finland. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög och bestå av 94 lägenheter.

oulu

Målet för projektet är att erhålla en RTS-miljöklassificering. Solpaneler på taket kommer generera en del av den el som används av fastigheten och parkeringsplatser kommer att vara utrustade för laddning av elbilar. Det kommer också att finnas utmärkta förvarings- och underhållsfaciliteter för att uppmuntra till cykling året runt.

Byggnationen inleddes i augusti 2021 och förväntas vara slutförd under det tredje kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494