Sök

Skanska investerar EUR 26M, cirka 260 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Helsingfors, Finland

2021-10-08 12:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska investerar EUR 26M, cirka 260 miljoner kronor, i ett bostadsprojekt i Helsingfors, Finland. Byggnaden kommer att bestå av 74 lägenheter.

helsinki

Målet är att erhålla en RTS-miljöklassificering. Projektet kommer att ha högsta energieffektivitetsklass och solpaneler på taket kommer generera en del av den el som används av fastigheten. Parkeringsplatserna kommer att vara utrustade för laddning av elbilar och boende kommer att tillgång till en bilpool.

Byggnationen inleddes i september 2021 och förväntas vara slutförd under det fjärde kvartalet 2023.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494