Sök

Skanska bygger ny tunnel i Vestland, Norge, för NOK 335M, cirka 330 miljoner kronor

2021-10-18 13:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Fylkestinget i Vestland om att bygga en ny tunnel i Kvinnherad kommun, Norge. Kontraktet är värt NOK 335M, cirka 330 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.

Målsättningen med projektet Fv. 500 Folgefonntunnelen-Årsnes är att skydda vägen mellan tunneln och Årsnes mot rasmassor. Det inkluderar byggnation av en 1 400 meter lång tunnel och förbättringar av delar av vägavsnittet. Projektet genomförs med så kallat early contractor involvement där Skanska under det senaste året har utvecklat projektet i nära samarbete med Vestlands Fylkesting.

Byggstart sker i oktober 2021 och projektet kommer att slutföras i februari 2024.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien samt i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Polen, Tjeckien samt i Storbritannien med BoKloks koncept. Skanska omsatte 26 miljarder kronor under 2020 och hade cirka 10 100 anställda i sina europeiska verksamheter utanför Norden.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494