Sök

Skanska säljer del av svensk logistikportfölj för cirka 1,1 miljarder kronor, totalt värde potentiellt ca 2,1 miljarder kronor

2021-10-21 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska säljer en svensk logistikportfölj med totalt sex projekt till Barings. I ett första skede kommer försäljningen av två av projekten, för totalt cirka 1,1 miljarder kronor, att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i det fjärde kvartalet 2021. Tillträdet till fastigheterna sker vid färdigställandet 2022 och 2023.

greenfood

De två fastigheterna som den första fasen av portföljaffären avser omfattar dels ett projekt i Helsingborg om 44 000 kvadratmeter, som hyrdes ut till Greenfood i det andra kvartalet 2021, dels ytterligare ett projekt i Helsingborg. Totalt omfattar portföljen cirka 128 000 kvadratmeter projekt som är belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Kvarvarande fyra projekt, som ännu ej är byggstartade, kommer att bokföras till ett sammantaget värde av cirka 1,0 miljarder kronor under 2022, då samtliga villkor förväntas vara infriade. Tillträdet av dessa fastigheter sker i takt med färdigställandet under 2022 och 2023.

Projekteten har grön profil och byggs bland annat med grön betong och med solceller på taken. Fastigheterna uppfyller kraven för certifieringen ”GreenBuilding - ny byggnad” och ambitionen är miljöcertifiera projekten.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Jonas F Karlsson, Head of Transactions & Asset Management
Telefon +46104484448

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494