Sök

Skanska investerar USD 128M, cirka 1,1 miljarder kronor, i flerfamiljsprojektet OZMA i Washington, DC, USA

2021-10-22 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska investerar USD 128M, cirka 1,1 miljarder kronor, i flerfamiljsprojektet OZMA i Washington, DC, USA. Byggkontraktet är värt USD 96M, cirka 800 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2021.

OZMA

I nordöstra Washington, DC, ska Skanska utveckla och bygga OZMA, ett 13 våningar högt hus med 275 lyxiga hyresbostäder. Projektet innefattar 5 200 kvadratmeter gemensamhetsytor, parkeringsgarage samt butiksytor om 2 400 kvadratmeter på bottenplan. Det är inriktat på LEED Gold, WiredScore Gold och Fitwel-certifieringar.

Byggnationen påbörjas i oktober och projektet beräknas vara färdigställt 2024.

Sedan 2009 har Skanskas Kommersiella Fastighetsutveckling i USA investerat totalt cirka USD 3,2 miljarder i kontors- och flerfamiljsprojekt, vilket har skapat mer än 1 miljon kvadratmeter hållbara och samhällsfokuserade utvecklingsprojekt på bolagets utvalda delmarknader för denna verksamhet i USA.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande samt utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA omsatte 66 miljarder kronor 2020 och hade cirka 7 600 anställda i sin verksamhet.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494