Sök

Niomånadersrapport, januari-september 2021

2021-10-28 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–september 2021 jämfört med januari–september 2020.

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

• Intäkterna uppgick till 103,2 (114,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 6 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (5,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 21 procent.

• Resultatet per aktie uppgick till 12,35 (10,09) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,7 (4,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 15,0 (30 juni 2021; 13,9) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 111,3 (110,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 6 procent. Orderstocken uppgick till 197,6 (30 juni 2021; 201,3) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,4 (2,4) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,6 (2,3) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,1 (3,3) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 12,1 (11,0) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 26,0 (17,8) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 28 oktober 2021, klockan 10:00.

Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08- 505 583 68 (direkt), +44 333 300 9268 (direkt), eller +1 6319131422 och PIN: 48315115#

Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 07:30 CET.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957