Sök

Skanskas klimatmål godkänt av Science Based Targets Initiative

2021-11-04 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanskas klimatmål har blivit vetenskapligt validerat av Science Based Targets Initiative (SBTi) och bedöms vara i linje med Parisavtalets mål om att minska koldioxidutsläpp och begränsa den globala uppvärmningen.

SBTi bedömer Skanskas klimatmål vara i linje med de insatser som krävs för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader Celsius, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet.

– Den byggda miljön står för 40 procent av koldioxidutsläppen globalt. Det är en stor utmaning, men det utgör också en möjlighet att vara en del av lösningen. När vi erbjuder våra kunder mer klimatsmarta lösningar driver det på deras klimatarbete såväl som vårt eget, säger Anders Danielsson, vd för Skanska.

– Ett klimatmål som är validerat av Science-Based Targets Initiative visar att vi menar allvar med våra ambitioner och åtgärder. Samtidigt stärker vi våra klimatinsatser och vår organisation ytterligare genom att utse Lena Hök till Executive Vice President Sustainability and Innovation i vår koncernledning, säger Anders Danielsson.

Skanska skärpte nyligen målen för bolagets egna utsläpp till att de ska minskas med 70 procent mellan 2015 och 2030. Målet är att halvera utsläppen i hela värdekedjan till 2030, jämfört med 2020, med fokus på Skanskas egenutvecklade projekt. Skanskas mål är fortsatt att nå klimatneutralitet i såväl egna projekt som hela värdekedjan senast 2045.

– Sedan 2015 har vi, tidigare än planerat, lyckats minska våra koldioxidutsläpp med 47 procent. Det gjorde att vi kunde skärpa vårt klimatmål ytterligare, säger Lena Hök, Executive Vice President Sustainability and Innovation.

– Ett forskningsbaserat klimatmål är en milstolpe för oss och ett erkännande av vårt arbete, men vi är långt ifrån klara. Skanska kommer att fortsätta arbetet med att minska koldioxidutsläppen, både i vår egen verksamhet och genom partnerskap för innovation. Vi fokuserar på att minska utsläppen från material och användningen av våra byggnader, på resurseffektivitet och på förnybar energi.

Skanska kommer fortsatt att publicera rapportera information utsläpp samt måluppfyllelse för klimatmål i årligen till CDP.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957