Sök

Skanska investerar cirka 460 miljoner kronor i nytt hyresbostadskvarter i Bromsten, Stockholm

2021-11-10 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska investerar cirka 460 miljoner kronor i kvarteret Tora, ett hyresbostadsprojekt i Stockholm, Sverige. Byggkontraktet är värt cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det fjärde kvartalet 2021.

Tora

I den framväxande stadsdelen Bromstensstaden i nordvästra Stockholm utvecklar och bygger Skanska hyresrättskvarteret Tora. Projektet omfattar fyra byggnader med totalt 145 hyresbostäder varav 10 LSS-bostäder, parkeringsgarage samt cirka 320 kvadratmeter lokalyta i bottenplan.

Ett stort fokus i Tora ligger på att minimera klimatpåverkan. Skanskas gröna betong, som har en halverad klimatpåverkan jämfört med vanlig betong samt solpaneler på taken är exempel på åtgärder som bidrar till lägre klimatutsläpp. Allt material väljs noggrant utifrån CO2-belastning. Enligt Boverkets beräkningsmodell för klimatdeklarationer uppskattas klimatavtrycket till 260 kg CO2/kvm BTA, vilket är cirka 20 procent lägre än ett jämförbart hus byggt på traditionellt sätt.

Förberedande arbeten har påbörjats och projektet färdigställs i slutet av 2024.

Skanska har färdigställt 1 800 egenutvecklade hyresbostäder i Sverige och har ytterligare cirka 1 300 egenutvecklade hyresbostäder under produktion.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494