Sök

Skanska bygger ut Stockholms tunnelbana i Nacka för cirka 1,2 miljarder kronor

2021-11-16 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, om en ny etapp i Nacka. Kontraktet är värt cirka 1,2 miljarder kronor och kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.

nacka station

Projektet omfattar nybyggnation av en tunnelbanetunnel om cirka 1 200 meter inklusive ett plattformsrum och två biljetthallar för station Nacka. Detta är en del av utbyggnaden av nya tunnelbanans Blå linje där Nacka är den sista stationen på den östliga utbyggnaden. Arbetet inkluderar i huvudsak bergtunnlar och schakt, ovanjordsberg, markarbeten i tunnlarna, betongarbeten, tillfälliga installationer och tillfälliga trafikomläggningar.

Entreprenaden kommer att ha stort fokus på att minimera klimatpåverkan och ska bedrivas i enlighet med miljöcertifieringssystemet CEEQUAL. Målet för beställaren är nivån Very good. CEEQUAL-arbetet ska integreras i både projektering och produktion.

Byggstarten är planerad till första kvartalet 2022 och projektet beräknas vara färdigställt under första kvartalet 2026.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

 

Bild för nedladdning nedan: Visionsbild över Nacka plattform.

Bild: Region Stockholm/Sweco.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494

Contact: Hans Hogård, Project Manager
Telefon +46104480361