Sök

Skanska investerar EUR 23M, cirka 230 miljoner kronor, i en utvecklingsfastighet i Esbo, Finland

2021-11-24 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har köpt en utvecklingsfastighet i Esbo, Finland. Säljare är MSD Finland Oy och investeringen uppgår till EUR 23M, cirka 230 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 4 600 kvadratmeter kontorsyta och 180 parkeringsplatser. Fastigheten har också över 3 000 kvadratmeter outnyttjad byggrätt. Skanska har som ambition att renovera den befintliga kontorsbyggnaden samt utveckla nya kontorslokaler på fastigheten.

Fastigheten är belägen i växande Keilaniemi, som ligger vid havet och har utmärkta transportförbindelser. Området är känt som ett innovations- och teknikcentrum.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska omsatte cirka 66 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 14 800 anställda under 2020.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494