Sök

Kommuniké från extra bolagsstämma i Skanska Financial Services AB (publ)

2021-12-14 15:00 CET
Pressmeddelande

I enlighet med styrelsens förslag, har extra bolagsstämman den 14 december 2021 i Skanska Financial Services AB (publ) beslutat att till den enda aktieägaren Skanska AB (publ) dela ut totalt 400 miljoner kronor, motsvarande 800 kronor per aktie.

Betalningsdag för utdelningen fastställdes till onsdagen den 15 december 2021.

 

Denna information är sådan som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 14 december 2021 kl. 15:00.

Contact: Therese Tegner, Executive Vice President Human Resources
Telefon +46104482569