Sök

Skanska bygger och installerar rör och maskiner i reningsverk i Tammerfors, Finland, för EUR 45M, cirka 460 miljoner kronor

2021-12-17 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Tammerforsregionens Centralreningsverk om att utföra ett rör- och maskinprojekt för ett avloppsreningsverk i Tammerfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 45M, cirka 460 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det fjärde kvartalet 2021.

wastewater plant

Projektet består av att bygga och installera rör och maskiner för det nya reningsverket. Reningsverket kommer att vara en aktivslamanläggning som fungerar enligt simultanfällningsprincipen där avloppsvattnet renas mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Avloppsvattnet kommer att behandlas med modernare och effektivare teknik som även gör det möjligt att ta bort kväve från vattnet i större utsträckning. Anläggningen kommer att nyttjas av Tammerfors samt flera närliggande kommuner.

Byggnationen är planerad att starta under det första kvartalet 2022 och beräknas vara slutförd under det första kvartalet 2026.

Skanska har varit en del av detta projekt sedan 2019 genom att i ett tidigare skede även ha genomfört omfattande utgrävningar för reningsverket.

 

Bild: Tammerforsregionens Centralreningsverk

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494