Sök

Skanska bygger datacenter i London, UK, för GBP 53M, cirka 620 miljoner kronor

2021-12-20 08:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal VIRTUS om att bygga ett nytt datacenter i Londons tunnelbana, UK. Kontraktet är värt GBP 53M, cirka 620 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det fjärde kvartalet 2021.

Kontraktet avser design och byggnation av för datacentret LONDON11. Det inkluderar byggnation och inredning sex nya datahallar, externa stålstrukturer, anläggningsutrymmen för mekaniska-, elektriska- och VVS-installationer, samt all tillhörande infrastruktur inom datahallarna, och inredning av kontorsytor.

Byggnationen inleds i december 2021 och projektet kommer att vara slutfört under våren 2023.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957