Sök

Skanska bygger nya Portal North Bridge i New Jersey, USA, för USD 1,09 miljarder, cirka 9,4 miljarder kronor

2022-01-10 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har, i ett joint venture med Traylor Bros., Inc., tecknat avtal med NJ TRANSIT om att bygga nya Portal North Bridge i Hudson County, New Jersey, USA. Kontraktet är totalt värt USD 1,56 miljarder. Skanskas andel är värd USD 1,09 miljarder, cirka 9,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2021.

PNB

Projektet avser att ersätta den befintliga Portal North Bridge med en ny tvåspårig fast brostruktur som korsar Hackensack River. Den nya järnvägsbron kommer att resa sig cirka 15 meter över floden, en fördubbling av höjden på den befintliga bron, och inkluderat påfarterna kommer den att sträcka sig över nästan fyra kilometer.

Nya Portal North Bridge kommer att byggas i anslutning till den existerande strukturen. Projektet innefattar nedmontering och bortförsel av den befintliga bron, nya järnvägsbroar över intilliggande vägar, stödmurar, tillfartsvägar, tillträdesplattformar för byggprojektet, ny spårkonfiguration, kraftförsörjning och distribution samt strukturer för kontaktledningar och kommunikationsstöd.

Byggnationen kommer att påbörjas under andra kvartalet 2022 och färdigställandet är planerat till det tredje kvartalet 2027.

 

Bild: NJ TRANSIT

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494