Sök

Skanska genomför markarbeten för järnvägsstation i Bergen, Norge, för NOK 384M, cirka 400 miljoner kronor

2022-02-11 08:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Baneservice om att genomföra markarbeten inom projektet för Fløens järnvägsstation i Bergen, Norge. Kontraktet är värt NOK 384M, cirka 400 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2022.

Skanska kommer att ansvara för allt schaktningsarbete, hantering av massor, anläggning av diken, iordningställande av mark-, vatten- och avloppssystem samt sortering av massor och asfalt. Arbetet ingår i järnvägsprojektet Nygårdstangen–Bergen–Fløen, som Baneservice utför åt BaneNOR.

Byggstart sker i maj 2022 och arbetet ska vara slutfört i maj 2024.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494