Sök

Skanska investerar cirka 470 miljoner kronor i bostadsprojektet Kaprifolen i Järvastaden, Solna

2022-02-28 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska investerar cirka 470 miljoner kronor i det hållbara bostadsprojektet Kaprifolen med 127 Svanenmärkta lägenheter i Järvastaden, Solna. Byggkontraktet är värt cirka 300 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det första kvartalet 2022.

kaprifolen

Projektet strävar efter att reducera klimatavtrycket från det att spaden sätts i marken till långt efter inflyttning. Så kallad grön betong, som har upp till en halverad klimatpåverkan jämfört med vanlig betong, kommer att användas, liksom solceller.

Bostäderna blir certifierade enligt Nordens officiella miljömärkning Svanen. Det innebär höga krav på kvalitet, miljö-, energi- och hälsoaspekter. Allt i bostaden – från färgen på väggarna till golv, skåp och fönster – har genomgått en extern granskning. Bostaden har lägre energianvändning än byggkraven, samt högre krav på kemikalier och ventilation. På det stora hela innebär det en bättre inomhusmiljö och en lägre klimatpåverkan än annan jämförbar nyproduktion.

Byggnationen påbörjas under våren 2022 och beräknas slutföras i slutet av 2024. Inflyttning kommer att ske successivt under 2024.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794