Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké, januari-december 2021, tillgänglig på webbplatsen

2022-02-28 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké för januari-december 2021 är nu tillgänglig som svensk version på Skanskas webbplats under adress https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

 

Denna information är sådan som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 13:00 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Therese Tegner, Executive Vice President Human Resources
Telefon +46104482569