Sök

Rättelse: Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké, januari-december 2021, tillgänglig på webbplatsen

2022-03-01 17:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Financial Services AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelande gällande publicering av bolagets bokslutskommuniké för januari-december 2021 som publicerades den 28 februari 2022 kl. 13:00. Rättelsen avser att den fullständiga rapporten med tabeller har bilagts pressmeddelandet som PDF.

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké för januari-december 2021 är nu tillgänglig som svensk version på Skanskas webbplats under adress https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

 

Denna information är sådan som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 1 mars 2022 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel: 010 448 62 61

Therese Tegner, Senior Vice President Skanska Financial Services, Skanska Financial Services AB, tel: 010 448 25 69

Direktlinje för media, tel: 010 448 88 99

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Therese Tegner, Executive Vice President Human Resources
Telefon +46104482569