Sök

Skanska bygger innovativ kommersiell fastighet i London, UK, för GBP 235M, cirka 2,9 miljarder kronor

2022-03-03 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Welput, en specialistfond med fokus på kontor i centrala London som förvaltas av BentallGreenOak (BGO), om att bygga en kommersiell fastighet i Victoria, London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 235M, cirka 2,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det första kvartalet 2022.

Byggnaden på 43 700 kvadratmeter kommer att bestå kontorsytor över sexton våningar, samt butikslokaler på markplan. Skanska kommer också ansvara för el- och VVS-installationer.

Projektet tar sikte på innovationer inom hållbarhet för att skapa en hälsosam, grön byggnad som blir framtidssäkrad. Fokus ligger på koldioxidreduktion i alla led – från materialval, effektiv drift på byggarbetsplatsen till byggmetoder. Byggnaden är designad för att uppfylla certifieringarna Energy Performance Certification, EPC, A och WELL, nivå Platinum, samt för att överträffa The Royal Institute of British Architects (RIBA) hållbarhetsmål för 2030. Projektet siktar också på flera andra certifieringar, bland annat BREEAM Outstanding.

Byggnationen inleds under det tredje kvartalet 2022 och förväntas vara slutfört under det andra kvartalet 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494