Sök

Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning 2021 publicerad

2022-03-08 14:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på Skanskas webbplats, www.group.skanska.com/sv/investerare. Här kan även den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen beställas.

Den svenska Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 finns även tillgänglig på Skanskas webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB (publ)s huvudkontor, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm.

Distribution av den tryckta Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 påbörjas omkring den 21 mars 2022.

Års- och hållbarhetsredovisningen för 2021 kan, förutom på Skanskas hemsida, även beställas skriftligen till adress Skanska AB (publ), Investor Relations, 112 74 Stockholm eller per telefon 010-448 89 00 eller via e-post till Contact.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 8 mars 2022 kl. 14:00 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261