Sök

Skanska säljer hyresbostadsprojekt i Bromstensstaden, Stockholm, för cirka 580 miljoner kronor

2022-03-17 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska säljer ett hyresbostadsprojekt med höga klimatambitioner i Bromstensstaden, Stockholm, för cirka 580 miljoner kronor. Köpare är NREP. Transaktionen kommer bokföras av Skanska Sverige i verksamhetsgrenen Bostadsutveckling i det första kvartalet 2022. Överlåtelse sker i samband med färdigställande som är planerat till första kvartalet 2025.

tora

Vid Spånga pendeltågstation växer den nya stadsdelen Bromstensstaden fram. Skanska Hyresbostäder utvecklar 145 hyresrätter i fyra byggnader, varav 10 LSS-bostäder med gemensamhetslokal, mindre lokaler i bottenplan samt garage, sammantaget cirka 9 100 kvadratmeter uthyrbar yta.

I kvarteret Tora integrerar Skanska klimatfrågan under hela projektutvecklingen, produktionen och driften för att göra klimatkloka val. Genom klimatkalkyler beräknas och värderas koldioxidutsläppen på samma sätt som kostnader. Skanskas gröna betong, som har upp till halverad klimatpåverkan jämfört med vanlig betong, samt solpaneler på taken är exempel på åtgärder. Allt material väljs noggrant utifrån CO2-belastning. Enligt Boverkets beräkningsmodell för klimatdeklarationer uppskattas klimatavtrycket till 260 kg CO2/kvm BTA, vilket är cirka 20 procent lägre än ett jämförbart hus byggt på traditionellt sätt.

Förberedande arbeten har påbörjats och byggnation planeras att påbörjas under det andra kvartalet 2022.

Detta är den tredje försäljningen under de senaste åren i Stockholm som Skanska Hyresbostäder gör till NREP, som även köpt Norra Vitsippan i Salem och Parkkvarteret i Barkarbystaden, Järfälla.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794

Contact: Simon Reuterswärd, Business Developer
Telefon +46104492171