Sök

Skanskas styrelse har beslutat att förvärva egna aktier av serie B i Skanska

2022-03-29 15:00 CET
Pressmeddelande

Styrelsen har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndiganden att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Skanskas aktiesparprogram Seop 5 och Seop 6.

Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 29 mars 2022 beslutat att utnyttja de av årsstämman den 29 mars 2022 beslutade bemyndiganden att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5) samt som beslutades av årsstämman den 29 mars 2022 (Seop 6). Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023, av högst 2 600 000 aktier av serie B i Skanska avseende Seop 5 och högst 1 000 000 aktier av serie B i Skanska avseende Seop 6 på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärvade egna aktier av serie B i Skanska får överlåtas till deltagare i Seop 5 och Seop 6 i enlighet med de villkor som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 respektive årsstämman den 29 mars 2022.

Den 29 mars 2022 hade Skanska 7 521 767 aktier av serie B i eget förvar.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957