Sök

Skanska bygger nya Fredriksborgsskolan i Borås för cirka 320 miljoner kronor

2022-03-31 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Borås stad om att bygga den nya Fredriksborgsskolan i Borås. Uppdraget är värt cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2022.

fredriksborgsskolan

Fredriksborgsskolan kommer att utgöra entré till en planerad ny stadsdel i Borås. Skolbyggnaden blir tre våningar hög och omfattar närmare 13 000 kvadratmeter totalt. I skolan kommer cirka 850 elever från förskola till årskurs nio att beredas plats. Här kommer även grundsärskola och så kallade kommunikationsklasser, för elever med språkstörningar, att inrymmas. Skolan kompletteras med en drygt 2 000 kvadratmeter stor idrottshall.

Fredriksborgsskolan kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav. I byggnationen används Skanskas gröna betong, som har upp till halverad klimatpåverkan jämfört med vanlig betong, och skolan utrustas med solpaneler på taken. Därutöver används återvunnen cellplast i bottenplattan samt återbrukat tegel i fasaden som vetter mot gatan. Energibrunnar borras för att kunna förvärma luft samt ge kylning under den varma delen av året.

Byggstart är planerad att ske i maj i år med färdigställande till sommarlovet 2024. Därmed ska skolan kunna tas i bruk till höstterminen 2024.

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794