Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s Årsredovisning 2021 publicerad

2022-04-07 13:30 CET
Pressmeddelande

Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning för 2021 finns bifogad i detta pressmeddelande samt finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

Den svenska årsredovisningen för 2021 finns även tillgänglig på bolagets webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

Denna information är sådan som Skanska Financial Services (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 7 april 2022 kl. 13:30 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261