Sök

Skanska tecknar kontrakt för arbeten vid vattenreningsverk i New York, USA, för USD 248M, cirka 2,3 miljarder kronor

2022-04-08 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har, i ett joint venture med R.J. Industries, Inc, tecknat avtal med NYC Department of Environmental Protection om att utföra arbeten vid Hunts Point Wastewater Resource Recovery Facility i Bronx, New York, USA. Kontraktet är totalt värt USD 309M. Skanskas andel av kontraktet motsvarar USD 248M, cirka 2,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA i det första kvartalet 2022.

Kontraktet omfattar installationer av platsgjuten betong, prefabricerade vakthus och gångbroar, el, värme, ventilation samt VVS, instrument och reglage, röjning och schaktning och avslutande landskapsplanering.

Byggnationen börjas under våren 2022 och beräknas vara slutförd i mars 2026.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494