Sök

Tremånadersrapport, januari–mars 2022

2022-05-04 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2022 jämfört med januari-mars 2021

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning:

• Intäkterna uppgick till 37,8 (34,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (2,3) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 23 procent.

• Resultatet per aktie uppgick till 3,62 (4,59) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -2,8 (3,3) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 15,4 (31 december 2021; 17,7), miljarder kronor, enligt IFRS.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 30,0 (34,9) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter minskade orderingången med 20 procent. Orderstocken uppgick till 207,6 (31 december 2021; 207,0) miljarder kronor.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,8 (0,7) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,3 (2,5) procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 1,3 (1,7) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,8 (10,5) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 18,3 (23,9) procent.

 

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 4 maj 2022, kl. 10:00.

Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

 

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022, kl. 07:30.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957