Sök

Skanska säljer kontorsbyggnaden Nowy Rynek D i Poznan, Polen, för EUR 121M, cirka 1,3 miljarder kronor

2022-05-06 12:05 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har sålt kontorsbyggnaden Nowy Rynek D i Poznan, Polen, till Eastnine för EUR 121M, cirka 1,3 miljarder kronor. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Europa i det andra kvartalet 2022. Tillträde sker omgående.

nowy rynek

D-byggnaden är en del av Skanskas kontorskomplex Nowy Rynek och har en uthyrningsbar yta på cirka 39 000 kvadratmeter, varav 96 procent av kontors- och butiksytorna är uthyrda. Ankarhyresgäst Allegro, det största e-handelsplattformen av europeiskt ursprung. Kontorsytor har också hyrts ut till hyresgäster med starka, globala varumärken såsom Rockwool och Arvato.

Byggnaden har tilldelats WELL Health & Safety och Building without Barriers-certifieringar och är det första projektet i Poznan som sökt WELL Core & Shell-certifiering. Den förväntas också certifieras enligt LEED Core & Shell. Byggnationen slutfördes under det andra kvartalet 2021.

Nowy Rynek är ett kontorskomplex i Poznans centrala affärsdistrikt. När det är färdigställt kommer det erbjuda en total uthyrningsbar yta om cirka 100 000 kvadratmeter i fem byggnader. Nowy Rynek är Skanskas tredje kommersiellt utvecklingsprojekt i Poznan. Samtidigt som projektet inkluderar en rad innovativa lösningar uppförs det med hänsyn till platsens tradition och karaktär.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494