Sök

Skanska utsedd till internationell ledare inom hållbarhet

2022-05-17 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har blivit utsedd till ”Climate Leader” i Europa. Utnämningen är resultatet av ett gemensamt initiativ från tidningen Financial Times och datainsiktsföretaget Statista. Tillsammans har de granskat 4 000 företags utsläppsdata samt åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Med hänsyn tagen till en rad kriterier kopplade till verifierbara data kvalade endast 10 % av företagen som undersökts in på listan.

climate leaders

– Vi har satt ribban högt. Skanskas klimatmål är att minska våra egna utsläpp med 70 procent mellan 2015 och 2030. Sedan 2015 har vi, tidigare än planerat, lyckats minska våra koldioxidutsläpp med 47 procent. Utnämningen är ännu ett bevis på att vårt långsiktiga arbete med att sänka våra koldioxidutsläpp ger resultat, säger Anders Danielsson, vd, Skanska.

Här beskrivs metodologin för undersökningen samt vilket fokus den haft:
Europe’s Climate Leaders | Financial Times (ft.com)

– Vi välkomnar ett ökat fokus på bolags klimatmål och resultat. Det behövs för att öka medvetenheten och sprida kunskap. Sedan hösten 2021 är våra klimatmål validerade av Science based target initiative. Förutom att minska Skanskas egna utsläpp är målet att halvera utsläppen i värdekedjan mellan 2020 och 2030 för våra egenutvecklade projekt. Det är vid produktion av material och energianvändningen av byggnader som de stora utsläppen sker, säger Lena Hök, EVP Sustainability and Innovation.

Skanska redovisar årligen koldioxidutsläppen i sin Års- och hållbarhetsredovisning samt nyckeltal vid kvartalsrapporten.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957