Sök

Skanska säljer kontorshuset Snäckan 8 i centrala Stockholm för cirka 2,7 miljarder kronor

2022-06-01 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska säljer kontorshuset Snäckan 8, som kommer att uppföras i centrala Stockholm, för cirka 2,7 miljarder kronor. Köpare är, som tidigare meddelats, Slussgården. Transaktionen kommer att bokförs av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det andra kvartalet 2022, i samband med erhållet bygglov. Tillträde och slutreglering av köpeskillingen, inkluderat indexering under byggnationen sker i samband med färdigställandet, vilket är beräknat till det första kvartalet 2026.

snackan

Projektet inkluderas i orderingången för Sverige för det andra kvartalet 2022 och inkluderar initiala rivningsarbeten som kommer att pågå under cirka ett år. Byggkontraktet och byggherrekostnader bedöms uppgå till cirka 1,6 miljarder kronor, och det nya kontorshuset beräknas stå klart under första kvartalet 2026.

Snäckan 8 kommer att bli ett modernt och framtidssäkrat kontorshus med en total uthyrningsbar yta på cirka 23 000 kvadratmeter. Projektet utformas för att stärka ett attraktivt gatuliv och har som ambition att nå högsta klassificering, Platinum, enligt miljöcertifieringen LEED. Mycket av materialet från den befintliga byggnaden kommer återanvändas eller återvinnas. Bland annat ska den gamla fasadstenen saneras och användas som plattbeläggning på taket på det nya kontorshuset.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494