Sök

Skanska bygger nya Saltkajen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, för cirka 610 miljoner kronor

2022-06-09 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Exploateringskontoret vid Stockholm Stad om att bygga en ny kaj i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 610 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det andra kvartalet 2022.

saltkajen

Projektet Saltkajen är en del av exploateringen av Norra Djurgårdsstaden där det gamla hamn- och industriområdet omvandlas till en modern och miljöanpassad stadsdel. Kontraktet avser anläggning av en ny pir med tillhörande brygga samt ombyggnation av befintlig kaj.

Arbetena har höga miljökrav och omfattar pålning, spontning, markrening, vatten och avlopp, betongarbeten samt lednings- och kanalisationsarbeten.

Byggstarten är planerad till tredje kvartalet 2022 och projektet ska vara färdigställt första kvartalet 2026.

 

Illustration: AIX Arkitekter

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494