Sök

Skanska bygger spårvagns- och bussdepå i Helsingfors, Finland, för EUR 101M, cirka 1,1 miljarder kronor

2022-07-01 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, ett dotterbolag till City Transport, om att bygga en spårvagns- och bussdepå i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt EUR 101M, cirka 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2022.

bus tram depot FI

Depån är avsedd för 100 spårvagnar samt utrymmen för deras dagliga underhåll, städning och reparationsarbeten. Parkeringsplatsen för 200 bussar och tillhörande underhållsbyggnad kommer att placeras på depåns tak. Byggnaden har även kontorslokaler och ett rum där förare och personal kan vila.

Projektet har höga miljöambitioner. Målet för depån är att certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent. Certifieringen har mål för exempelvis avfallshantering, energi- och resurseffektivitet samt naturvärden. Depån kommer att vara i bruk dygnet runt, vilket möjliggör återvinning av energi i byggnaden.

Byggnationen påbörjades under fjärde kvartalet 2021 med en utvecklingsfas och beräknas vara slutförd under det första kvartalet 2024.

 

Bild: Kaupunkiliikenne Oy.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494