Sök

Skanska bygger om del av hamn till vindkraftspark i Portsmouth, Virginia, USA för cirka USD 233M, cirka 2,3 miljarder kronor

2022-08-16 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett kontrakt med Virginia Port Authority gällande att bygga om Portsmouth Marine Terminal i Portsmouth, Virginia, USA. Kontraktet är värt cirka USD 233M, cirka 2,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2022.

Portsmouth

Projektet omfattar att bygga om cirka 30 hektar av den 115 hektar stora Portsmouth Marine Terminal till användning för en havsbaserad vindhamn.

Ombyggnaden av hamnen stöder projektet Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW), som är det största havsvindprojektet i sitt slag i USA.

Bygget påbörjades i juli 2022 och färdigställandet är planerat till 2025.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957