Sök

Skanska förbättrar vägen A46 i regionen Midlands, Storbritannien, för GBP 345M, cirka 4,3 miljarder kronor

2022-08-24 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med National Highways om att förbättra vägen A46 i regionen Midlands, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 345M, cirka 4,3 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det tredje kvartalet 2022.

Vägen ska breddas till en fyrfältsväg, med två körfält i vardera riktningen, mellan Farndon och Winthorpe. Projektet omfattar även en ny rondell och nya trafikljus för att förbättra trafikflödet under rusningstid. En ny bro byggs över A1, och en planskild korsning byggs vid Cattle Market.

A46 är en viktig förbindelse mellan M1 och Leicester, samt A1 och centrala Lincolnshire. Projektet kommer att bidra till ett mer pålitligt vägnät.

Skanska börjar arbetet med design 2022. Under förutsättning att tillstånd beviljas kommer byggnationen att påbörjas 2025 och vägen öppnas för trafik 2028.