Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s halvårsrapport, januari-juni 2022, publicerad

2022-08-31 14:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanska Financial Services AB (publ)s halvårsrapport för januari-juni 2022 finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

Denna information är sådan som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2022 kl. 14:00 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261