Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för utbyggnad av flygplats i Portland, Oregon, USA för USD 422M, cirka 4,1 miljarder kronor

2022-09-08 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har i ett joint venture med Hoffman Construction Company, tecknat ett tilläggskontrakt med Port of Portland för att utveckla Portland International Airport i Portland, Oregon, USA. Skanskas andel av tilläggskontraktet är värd USD 422M, cirka 4,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för tredje kvartalet 2022.

Kontraktet rör arbetet med projektet Terminal Core Expansion, och omfattar interiöra och exteriöra arbeten.

Byggnationen pågår och merparten ska vara färdigställt till 2025.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957