Sök

Skanska tecknar tilläggskontrakt för utbyggnad av sjukhus i Portland, Oregon, USA för USD 63M, cirka 620 miljoner kronor

2022-09-12 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med Oregon Health & Science University för utbyggnad av ett sjukhus i Portland, Oregon, USA. Tilläggskontraktet är värt USD 63M, cirka 620 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för tredje kvartalet 2022.

Tilläggskontraktet omfattar markarbeten, grundarbeten och anskaffning av utrustning. Byggnation pågår och arbetet enligt tilläggskontraktet slutförs i juni 2023. Arbetet med utbyggnaden av sjukhuset startade i april 2022, och merparten ska vara färdigställt till 2026.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957