Sök

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2023

2022-09-23 15:00 CET
Pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2023 har nu utsetts.

I enlighet med instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018 ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt Skanskas styrelseordförande.

Valberedningen har följande sammansättning:
• Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
• Katarina Martinson, Lundberggruppen
• Dick Bergqvist, AMF Tjänstepension & AMF Fonder
• Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
• Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till Contact senast den 31 december 2022.

Årsstämman 2023 kommer att äga rum onsdagen den 29 mars 2023 på Sergel Hub, Sveavägen 10A, 111 57 Stockholm.

Contact: Caroline Fellenius Omnell, Executive Vice President, General Counsel
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957