Sök

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

2022-10-26 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning:

• Intäkterna uppgick till 38,6 (33,4) miljarder kronor; justerat för valutakurseffekter ökade intäkterna med 3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,5) miljarder kronor, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent.

• Resultatet per aktie uppgick till 3,10 (3,07) kronor.

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,2 (0,8) miljarder kronor, enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 14,1 (30 juni 2022; 11,1), miljarder kronor.

• Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 43,8 (26,6). Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med 50 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 102 procent.

• Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,3 (1,2) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 3,4 (3,6) procent. På rullande 12 månader var rörelsemarginalen 3,3 procent.

• Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 0,1 (0,4) miljarder kronor.

• Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 10,0 (12,1) procent.

• Avkastning på eget kapital uppgick till 16,9 (26,1) procent.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webcast den 26 oktober 2022, kl. 10:00.
Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.group.skanska.com/sv/investerare, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-5051 00 31, eller +44 (0)207 107 06 13, eller +1 (1) 631 570 56 13.
Denna samt tidigare releaser finns även på www.group.skanska.com/sv/investerare.

Denna information är sådan som Skanska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022, kl. 07:30.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Karolina Cederhage, Senior Vice President Communications
Telefon 0104480880

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957