Sök

Skanskas arbete med jämställdhet uppmärksammas, tar plats på Allbrights gröna börslista

2022-11-24 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanskas arbete med jämställdhet uppmärksammas av stiftelsen Allbright som arbetar för jämställdhet och mångfald i näringslivet. Skanska placeras på ”gröna börslistan”, en lista med företag som uppnått en jämn könsfördelning i ledningsgruppen. Därmed rankas Skanska som ett av näringslivets mest jämställda bolag.

Sedan 2012 har organisationen Allbright årligen granskat börsens toppskikt med utgångspunkt i representation. De rankar sedan börsbolagen utifrån hur jämställda de är i ledningsgruppen. Bolag som har en jämn könsfördelning (40/60) mellan kvinnor och män blir gröna, bolag som inte når hela vägen fram blir gula och bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgruppen rödlistas.

– Placeringen är ett exempel på att vårt systematiska arbete med att uppnå en jämställdhet mellan manliga och kvinnliga ledare ger resultat. Jag tar detta som en intäkt för att vi gör något rätt, och att vi hela tiden behöver jobba långsiktigt med frågan. Förhållandena gällande jämställdhet i bolagsledningar spelar såklart roll och skickar en stark signal till övriga delar av organisationen. Jag vill dock understryka att vi fortfarande har mycket arbete kvar att göra för att uppnå jämställdhet, vilket också är fallet i vår bransch över lag, säger Anders Danielsson VD och koncernchef på Skanska Group.

Läs hela rapporten här: Allbrightrapporten_2022.pdf (squarespace.com)

– För mig handlar det både om att bidra till den förändring vi vill se samt att hela tiden ha det affärskritiska perspektivet. Vi behöver förstå våra kunder, tänka nytt och annorlunda. Det är en av anledningarna till att jämställdhet samt mångfald i allmänhet är affärskritiskt för oss. Mångfald, tillsammans med en inkluderande arbetskultur, är en viktig del i av våra värderingar och starkt förankrat hos oss på Skanska, avslutar Anders Danielsson.

Läs mer om Skanskas jämställdhetsarbete här: Skanska vill ha en inkluderande arbetsmiljö | skanska.se

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957