Sök

Ståle Röd ny Executive Vice President och medlem i koncernledningen på Skanska

2022-12-01 07:30 CET
Pressmeddelande

Ståle Röd har utsetts till Executive Vice President på Skanska Group. Ståle tillträder sin nya roll och ansluter till koncernledningen den 1 januari 2023. Ståle kommer ansvara för affärsenheterna Skanska Central Europe, Skanska UK, Skanska Norway, samt Skanska Residential Development Europe. Närmast kommer Ståle från positionen som Business Unit President Skanska Norge.

– Det känns väldigt bra att välkomna Ståle till koncernledningen. Han har visat på ett starkt ledarskap som ansvarig för den norska verksamheten, där han implementerat ett kommersiellt fokus med kunden i centrum. Han har utvecklat och stärkt vår affär genom att interagera vår kärnverksamhet med vårt hållbarhetsarbete och våra innovativa lösningar. Med en affärsplan som utgår från dessa parametrar kommer Ståle med sina erfarenheter bidra från dag ett. Han är dessutom en stark kulturbärare som alltid har våra anställdas välmående i fokus, säger Anders Danielsson, vd, Skanska.

– Det är med stor ödmjukhet och stolthet jag ansluter till koncernledningen. Jag brinner för hållbar och innovativ samhällsutveckling med våra kunder i centrum. Det finns inget bättre företag att vara på än Skanska för att dagligen arbete med de frågorna. Vi har en oerhörd styrka i vår geografiska spridning, sunda finansiella position och diversifierade portfölj. Med det som utgångspunkt förväntar jag mig full fart från första början, säger Ståle Röd nyligen utsedd Executive Vice President, Skanska.

Skanskas VD Anders Danielsson kommer, förutom det övergripande ansvaret för Skanskas verksamhet, ansvara för Boklok samt fortsättningsvis ansvara för affärsenheterna Skanska Sverige Skanska Finland. Verksamheten rörande hyresbostäder kommer att rapporteras i verksamhetsgrenen kommersiell fastighetsutveckling med Executive Vice President Claes Larsson som ansvarig. Claes kommer även fortsatt att ansvara för den kommersiella fastighetsutvecklingen och Skanska Förvaltningsfastigheter.

Ovanstående träder i kraft första januari 2023.

Under övergångsperioden fram till dess att en ny Business Unit President har utsetts kommer Stein Ivar Hellestad som för närvarande är CFO Skanska Norge att agera som tillförordnad Business Unit President för Skanska Norge.

Ny Business Unit President för Skanska Norge kommer att meddelas separat så fort rekrytering är avslutad.

Contact: Jacob Birkeland, Head of Media Relations and Public Affairs
Telefon +46104491957