Sök

Skanska bygger nya lokaler för Konstnärliga fakulteten åt Akademiska Hus i Göteborg för cirka 1,2 miljarder kronor

2022-12-13 08:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga nya lokaler för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Projektet innefattar såväl nybyggnation som ombyggnad av befintligt hus. Avtalet är värt cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2022.

faculty of arts

Byggnationen omfattar två nya hus med en total yta om 35 000 kvadratmeter. Därtill byggs det befintliga huset, Artisten, om för att möta framtidens behov. Ombyggnationen omfattar cirka 11 000 kvadratmeter.

Projektet har höga hållbarhetsambitioner och avsikten är att söka certifiering enligt miljöbyggnad, nivå guld, för nybyggnation och nivå silver för ombyggnaden.

Byggprojektet är en del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen där målet är att skapa ett centrum för konst, humaniora och kultur. Den nya byggnaden kommer att ansluta till Götaplatsen.

Byggstart är planerad att ske i januari 2023 och färdigställande sker etappvis under åren 2025 - 2027.

 

Bild: Tham & Videgård

Contact: Olof Peterson, District Manager
Telefon +46104484319

Contact: Olof Rundgren, Communication Specialist
Telefon +46104486794