Sök

Skanska köper mark för EUR 20M, cirka 210 miljoner kronor, för utveckling av bostäder och kommersiella lokaler i Helsingfors

2022-12-22 14:00 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har förvärvat cirka 6 300 kvadratmeter mark i Helsingfors, Finland, från Senatfastigheter. Investeringen uppgår till EUR 20M, cirka 210 miljoner kronor.

helsinki

I centrala Helsingfors utvecklar Skanska en fastighet som innehåller kontorslokaler, lägenheter och kommersiella lokaler. Den gällande detaljplanen för fastigheten omfattar 16 710 kvadratmeter byggrätt för kommersiell exploatering och 5 340 kvadratmeter för bostadsbebyggelse.

Skanska och Anttinen Oiva Arkkitehdit vann en designtävling för projektet 2019, som arrangerades av Senatfastigheter, Helsingfors stad och Finlands Arkitektförbund (SAFA). Den nya detaljplanen utgår från det vinnande förslaget.

Byggnationen beräknas påbörjas under tredje kvartalet 2023 och kommer vara färdigställd 2026.