Sök

Skanska förbättrar trafikplats i Kalifornien, USA, för USD 120M, cirka 1,2 miljarder kronor

2022-12-28 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat kontrakt med Riverside County Transportation Commission för att förbättra en trafikplats i Corona, Kalifornien, USA. Kontraktet är värt USD 120M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.

Trafikplatsen State Route 71/91 Interchange fungerar som en inkörsport för biltrafik till södra Kalifornien. Skanska förbättrar trafikplatsen genom att bygga en ny påfart och anpassa en befintlig påfart. Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten och trafikflöden, utöka tillgänglighet till andra trafikslag och minska klimatpåverkan.

Byggnationen påbörjas i januari 2023 och kommer att vara färdigställd i januari 2025.