Sök

Skanska bygger nya lokaler för läkarutbildning i Tyler, Texas, USA, för USD 111M, cirka 1,1 miljarder kronor

2022-12-29 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har i ett joint venture med HGR General Contractors tecknat kontrakt med University of Texas at Tyler om att bygga nya lokaler för läkarutbildning i Tyler, Texas, USA. Hela kontraktet är värt USD 218M, cirka 2,2 miljarder kronor. Skanskas del är värt USD 111M, cirka 1,1 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.

Byggnaden för läkarutbildning är fem våningar och omfattar cirka 75 000 kvadratmeter. Den ska stödja tvärvetenskaplig utbildning av läkarstudenter och är del i utbyggnaden av läkarprogrammet i UT Health East Texas Health System.

Byggnaden innehåller även öppenvård med rum för undersökning, provtagning och laboratorium, samt radiologi. Projektet innefattar även ett kraftverk, en hängbro och parkering.

Byggnationen beräknas påbörjas i december 2022 och beräknas vara klart våren 2025.