Sök

Skanska bygger bussdepå i New York, USA, för USD 480M, cirka 4,9 miljarder kronor

2023-01-10 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat ett kontrakt med Metropolitan Transportation Authority om att bygga den nya Jamaica Bus Depot i Queens, New York, USA. Kontraktet är värt USD 480M, cirka 4,9 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.

Projektet omfattar design och konstruktion av en ny LEED-certifierad bussdepå och rivning av en befintlig depå. Jamaica Bus Depot utformas för att stödja omställningen till 100 % eldrivna bussar. Den nya terminalen har parkeringsplatser för 272 bussar, samt utrymmen för tvätt och underhåll av bussarna. I projektet ingår även en ny tre våningar hög administrationsbyggnad som länkas samman med bussdepån via en övertäckt bro.

Byggnationen beräknas påbörjas i januari 2023 och planeras vara färdigställd i december 2026.