Sök

Skanska bygger akademisk byggnad i Virginia, USA, för USD 103M, cirka 1 miljard kronor

2023-01-13 07:30 CET
Pressmeddelande Icke-regulatoriska pressmeddelanden

Skanska har tecknat kontrakt med Virginia State University om att bygga en akademisk byggnad i Petersburg, Virginia, USA. Kontraktet är värt USD 103M, cirka 1 miljard kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2022.

Den nya universitetsbyggnaden är omkring 53 000 kvadratmeter. Anläggningen innehåller bland annat klassrum, medialaboratorier, hörsalar, konstateljéer, teknik för distansutbildning och kontor för fakulteten. Anläggningen har även en löparbana, basketplaner och en tävlingsbassäng med sex banor. Vid sidan av nybyggnationen omfattar projektet även rivning av två byggnader.

Byggnationen startar i januari 2023 och kommer att vara färdigställd 2025.