Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké, januari–december 2022, publicerad

2023-02-28 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Financial Services AB (publ)s bokslutskommuniké för januari–december 2022 finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets webbplats, https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

Denna information är sådan som Skanska Financial Services AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter av räntebärande finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 13:00 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261