Sök

Skanska Financial Services AB (publ)s Årsredovisning 2022 publicerad

2023-04-05 13:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Financial Services AB (publ)s årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, https://group.skanska.com/sv/investerare/finansiering/skanska-financial-services-ab/.

Styrelsen föreslår att årsstämman den 5 april 2023 beslutar att till den enda aktieägaren Skanska AB (publ) dela ut totalt 250 miljoner kronor, motsvarande 500 kronor per aktie. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas den 5 april 2023.

 

Denna information är sådan som Skanska Financial Services (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående Senior Vice President Investor Relations försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl. 13:00 CET.

Contact: Antonia Junelind, Senior Vice President Investor Relations
Telefon +46104486261

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494